Делови и търговски контакти между Русия, страните от СНГ и Източна Европа

Основен вид дейност на нашата компания се явява създаването на деловите контакти и търговски отношения между предприемачи от източна Европа и Централна Азия и предприятия с европейско съдружество.

Нашият съюз предлага консултации на чуждестранни компании, както и активна поддръжка при бизнес едйности в Европа.

Учредяване на фирми и проект-мениджмънт

За нашите клиенти предлагаме поддръжка при учредяването на фирма или дъщерна компания в ЕС, както и помощ при последващото развитие на бизнеса, а също и даваме консултации по въпроси свързани с проект-мениджмънт, експорт и придвижване на продукти на международните пазари, продажба на продукти. Заеднос вас яе разработим Go-To-Market стратегия на Вашето предприятие.

Нашите кооперативни Партньори - адвокати и данъчни консултанти - предлагат съставяне на международни договори, както и юридически и данъчни консултации по всички икономически въпроси. Консултация със специалист ще ви помогне да защитите вашето предприятие и да поставите неговото развитие на надеждни договорни основи./p>


Заедно със стратегическите консултации ние имаме и представителска функция. За различни компании при развиването на техния бизнес в Европа, ние осъществяваме дейности по проект-мениджмънт в началния стадии на развитие, комуникация с чуждестранни учреждения и банки и предлагаме помощ при търсенето и избора на промишлени имоти, офиси и квалифициран персонал, а също и други услуги, за създаване на условия за оперативна работа и търговия.

 

Съдействие при търсене на делови и търговски партньори от Германия, Англия, България и ЕС

«ИЦС» предлага съдействие при търсенето на делови и търговски партньори от ЕС. Нашата компания поддържа делови контакти и търговски отношения с различни европейски производители и търговски фирми и предлага предлага на своите клиенти търговско посредничество в различни отрасли.

За наши клиенти от Русия и другите страни от СНГ ние търсим доставчици от западна Европа, а също и предлагаме търговско посредничество при търсене на определен продукт или производствена линия или машина. За европейските производители предлагаме търсене на руския пазар и реализиране на техни продукти в Русия.

Освен това, нашата компания предлага експортно-импортно представителство при провеждането на регулярни покупки или продажби в Европа, оформяне на експортно-импортни операции, организация на транспорта и логистиката, изглаждане на всички технически детайли по доставката, а също и финансов контрол на паричните потоци.

 

Организация на логистиката

Освен посредничество при търсене на делови партньори, предлагаме също и организация по доставката на товарите по емстоназначение и други логистични услуги.

 

Офисни помещения и секретарски услуги

В офисните помещения на нашата компания предлагаме такива за руски и други компании, предоставяме юридически адрес, а също и комплексни секретарски услуги.

 

Кооперации и партньорства

Благодарение на широките връзки на аншите партньорски организации в различни области на икономиката, Вие имате възможност да се възползвате от всички ресурси, важни за успеха на вашия бизнес. В групата на специалистите влизат адвокати, данъчни съветници, консултанти по застрахователните въпроси, кредитиране, покупка на имоти, импорт-експорт и други бизнес услуги, необходими при воденето на бизнеса европейския пазар.

Така нашата компания от опитни консултанти, използвайки синергизма от обединените си услия, ще подготви вашия път за успешно начало на предприемаческата ви дейност на нови пазари.

 

Всичко на едно място. Успешен бизнес господа!!