Финансиране

«GWG-Group» (Green World Group)- е международна Европейска група, обединяваща английски, американски, российски, германски, австралийски и нидерландски финансови консултанти в областта на финансовите инвестиции в елитни, надеждни и ефективни инвестиционни програми, проекти и фондове на крупни банкови и финансови компаний в Европа и САЩ - «GALAXY GROUP INVESMENT»

От 1998 г. до 2010г. ние бяхме в състава на Inter-Alliance WorldNet - най-голямата организация от финансови консултанти, която работи в 40 европейски страни, както и Азия и Близкия изток. Нейната дъщерна компания Inter-Alliance Group PLC - е водеща английска компания независими финансови консултанти, чийто акции се търгуват на лондонскиата фондова борса. През октомври 2004г се сливат Inter-Alliance Group PLC и Millfield Group PLS, при което в Англия се създава най-голямата финансово-консултантска компания в Англия.

Напоследък нашата компания напълно премина към стандартни финансови услуги, които са приети в страните от Европейската Общност и стана член на европейската федерация на финансовите консультанти - The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), чиято щаб квартира е разположена в Брюксел.

Наши консултанти работят в Англия, Швеция, Испания, Гърция, България, о.Кипър и других страни. Действията на компанията се регулират от Financial Services Authority - Англия.

Офисът за обслужване на чуждестранни клиенти, в това число от Русия, работя в БЪЛГАРИЯ от 2006г.

Финансиране на проекти - това е една от формите за финансиране на бизнеса, която може да бъде приложена в условия на недостиг на инвестиционни средства.В проектното финансиране могат да участват производители, лизингови и финансови компании, застрахователни фирми, различни държавни организации, както и банки.
По същество този вид финансиране представлява дългосрочно кредитиране, като основното различие е в това, че обикновените банкови кредити се дават, като се залага имущество на компанията и се погасяват за сметка на всички активи, то Финансирането се осъществява за финансиране на даден проект и и въвръщане на средствата чрез работещ готов проект. Такъв подход сближава този вид финансиране с инвестициите.
При това рисковете свързани с реализация на проекта, както и при инвестирането са разпределени между всички участници процеса.

Особености на финансирането
Конторлът над фирмата трябва да бъде поет от инвеститора за определ срок.
До изхода на инвеститора от проекта той ще получава част от печалбата, а не проценти от изразходените средства.
Финансирането е свързано с изготвянето на множество експертизи, а общите разходи по финансирането могат да достигнат до 10% от самата инвестиция.
В хода на проекта трябва да бъде създаден консорциум с участието на всички страни по проекта.

Преимущества на финансирането
За разлика от други видове финансиране, проектното има ред преимущества:
възможност да се привлечат големи суми инвестиционни ресурси, които превишават стойността на активите на компанията;
възможност за развитие на нов бизнес и привличане на финансиране за реализация на проекта в съвършено нова компаня;
понижаване на проектните рискове;
възможност за отсрочки при възвръщането на основния дълг до започване на производство от конкретната мощност.

Разгледайте нашата презентация тук