Имоти

Екипът на «ИЦС в България» постоянно пазара на недвижими имоти. Нашите сътрудници и партньори винаги имат какво да предложат. Искаме да ви кажем, че сме готови да удовлетворим вашите изискванип при покупка на имоти или бизнес собственост. Предлагаме покупка на имоти от собственици.

Нашите юридически консултанти могат да ви помогнат да избегнете ненужният риск. Решението винаги ще бъде ваше лично. Ние можем да обезпечим вашта юридическа безопасност.

Избор на имот. Как да купим?

За да ви помогнем максимално в избора, за нас е важно да знаем с каква цел искате да купите имот: Искате да се преместите да живеете тук, или искате периодично да идвате тук на почивка, искате да инвестирате в обект за да го давате под наем или искате да го препродадете.

Ние можем да ви помогнем да подберете най-подходящият обект, да ви предложим разнообразни варианти, за да можете да сравните преимуществата и недостатъците и да изберете оптималният вариант за вас, вашето семейство или бизнеса ви. След като изберем най-подходящите за вас обекти преминаваме към оглед на имотите.

Оглед на имота - пътуване с цел запознаване

След като сте си харесалид аден имот, следващата стъпка е огледът. Несъмнено за да се закупи имот, е нужно да разгледате имотът не на снимка , а на живо. За това е предназначено и пътуване с цел опознаване..

Заедно с нашите представители в България и в удобно за вас време, вие можете да посетите обектите, които ви харесват. Ще ги разгледате на място и ще изберете най-добрият вариант. На този етап ще подпишете с нашата компания и договор - поръчка за закупуване на имот.

Данъци и такси

Собственикът на имоти в България е задължен да плаща ежегодни данъци на имотите си, както и битови разходи. Данъците не зависят от статуса на собственика (физические и Юридически лица, резиденты и нерезиденты) и е еднаква за всички.

Таксата за битови отпадъци и данъка на имота - местни данъци и техният процент зависи от региона. Максималният данък според закона е 0,25 % от данъчната оценка на имота. Например за Варна данъкът е 0,2 % от данъчната стойност на имота; таксата за отпадъци е 0,1% (дани 2009 г.).

Например, за апартамент с данъчна стойност 50 000евро във Варна ще трябва да се платят: 50 000х0,2/100 + 50 000х0,1/100 = 150 евро на година.

Данъците и таксите се плащат на 4 части през годината. При пълно плащане до 30 април има отстъпка от 5%.

От 2011 година се измени Закона за местните данъци и такси: сега минималният данък на имот е 0,1%, а максималният - 0,45%. Плащането ще бъде два пъти годишно: до 30 юни и до 31 октомври. При плащане до 30 април на пълната сума има 5% отстъпка.

Ежемесечно спрямо показанията на водомерите се плаща и водата, ел.енергията, парно отопление, газ. Телефоните се плащат на определени интервали. За цените на комуналните услуги в България, четете нашта статия «Цените в България».

Регистрация на фирма в България

Ако обектът на интерс е земя или дом със земя е необходимо да регистрирате фирма: съгласно българското законодателство, чужденци не могат да купуват земя или обект със земя, това е разрешено само на името на регистрирана фирма в България, в която можете да бъдете едноличен учредител или партньор (без да е нужно да има български граждани). Най-подходящото дружество за покупка на имот е дружеството с ограничена отговорност: ЕООД (един учредител) или ООД (2 или повече учредители). При наличието ан такава фирма можете да развивате всякакъв вид дейност и бизнес, или пък фирмата може да не работи.

След като решите какво ще бъде името на фирмата и участието на капитали в нея, нашите адвокати ще подготвят всички необходими документи за подпис. Необходим е уставен капитал в размер 4380 левов (2 560 Евро), който трябва да бъде внесен на събирателна сметка в банка. Това са ликвидни средства, които можете да изтеглите веднага след регистрацията. Фирмата се регистрира в Окръжен съд и това отнема около 10-15 работни дни.

За (помощ при регистрация).